“تنها مرد شهر ما مادر است”
۴ام آبان، ۱۳۸۸

آنچه می خوانید ،‌ واپسین گفتار برادرم محمد، چند لحظه قبل از مرگ می باشد. این نامه، خطاب به مادرم است. ———————————————————————— “تنها مرد شهر ما مادر است” بعد از […]

“تنها مرد شهر ما مادر است”