خواهر مقدس
۳ام خرداد، ۱۳۸۸

“… و دوباره به تو نگاه کردم! پس دیدم که پشت خزانه های تو قلبی است که در تنهایی خود می جنبد و جنبیدن تشنه ای در قفسی که از […]

خواهر مقدس
پابرهنه و هُنر برای خودِ هُنر
۲ام خرداد، ۱۳۸۸

نگاه مونائیزا، نه! – نگاه آرمان

پابرهنه و هُنر برای خودِ هُنر
گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!
۳۰ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

اِمروز دوستم دیانا بهم گفت: برایم فارسی بنویس تا با گوگل ترجمه کنم! از این به بعد هر قدر که پیام فارسی بفرستی می توانم ترجمه کنم ! بله، خبر […]

گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!
شب و آسمان کویر
۲۴ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

شبِ کویر، این موجودِ زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آن چه می شناسند شب دیگری است؛ شبی است که از بامداد آغاز می شود. شب کویر به […]

شب و آسمان کویر
بغض سنگینی گلویم را می فشارد
۱۶ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

بغضِ سنگینی گلویم را می فشارد . اِحساس تنهایی رهایم نمی کند . اَشک در چشمانم حلقه زده است و گوشه چشمم را پرده ای از اَشک پوشانده است . […]

بغض سنگینی گلویم را می فشارد