پابرهنه و هُنر برای خودِ هُنر
23rd می، 2009

نگاه مونائیزا، نه! – نگاه آرمان

پابرهنه و هُنر برای خودِ هُنر
عکس هایی برای دیدن
6th دسامبر، 2008

اندوه در زیر چشمام جمع شده، شاید بر اثر بارش باران دیگر فرسوده شده است، این گودی های چشم بیانگرند نه ؟
دکتر ها این ها رو خوب می فهمند

عکس هایی برای دیدن