جمله بسازید
12th فوریه، 2009

جمله بسازید . به یاد دارم هنگامی رو که نخستین سال تحصیلی من بود یعنی اول ابتدایی بودم . دبیر ما آقا جعفری بود، یادش بخیر ! خاطرات زیادی از […]

جمله بسازید