جمله بسازید

جمله بسازید . به یاد دارم هنگامی رو که نخستین سال تحصیلی من بود یعنی اول ابتدایی بودم . دبیر ما آقا جعفری بود، یادش بخیر ! خاطرات زیادی از اول ابتدایی دارم . اگه اشتباه نکنم یک درسی داشتیم با عنوان “جمله سازی” که معلم کلمه هایی رو می داد و می گفت باهاشون… ادامه خواندن جمله بسازید