تویی راز بودن به این سادگی
۱۶ام اسفند، ۱۳۸۷

تو تعبیر رویای نادیده ای تو نوری که برسایه تابیده ای تو یک آسمان بخشش بی طلب تو بر خاک تردید باریده ای تو یک خانه در کوچه زندگی تو […]

تویی راز بودن به این سادگی