حکیم عمر خیام نیشاوری
13th مارس، 2009

یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که مارا چه رسید ؟ از خاک در آمدیم بر خاک شدیم خیام […]

حکیم عمر خیام نیشاوری
سعدی
22nd دسامبر، 2008

عاقبت گرگ زاده گرگ شود * گرچه با آدمی بزرگ شود به نظر می رسد که سعدی نیکی انسان را بیشتر نتیجه وراثت می داند تا تربیت

سعدی
سعدی
4th دسامبر، 2008

ناگهان فریاد می زند : دوست من از من به من نزدیک تر است وین عجیب تر که من از وی دورم چه کنم با که توانم گفت که دوست […]

سعدی
سعدی
26th اکتبر، 2008

ما را همه شب نمی برد خواب………………………ای خفته ی روزگار دریاب نه بیگانه تیمار خودش نه دوست……..چوچنگ رگ و استخوان ماند و پوست دیگر شعر هایی که از سعدی نوشتم […]

سعدی
من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم
11th اکتبر، 2008

من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم همچو منصور خریدار سردار شدم غم […]

من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم