۵۰ تومانی
۱۸ام مرداد، ۱۳۹۲

نگاه برادر، اِنی را ویران کرد. … و این زندگی ساده ما بود، زندگی بی علمی که سرشار از سنت ها و فرهنگ ها بود، سرشار از خرَدی که امروز […]

۵۰ تومانی