۲۳
این نوشتار توسط انی در تاریخ 24th ژوئن، 2009 و در دسته "من نوشت" ارسال شده است.

منبع : دکتر علی شریعتی
این است که برادر بعد این پنج هزار سال از ترس ان معبدها که تو میشناسی و من میشناسم از ترس ان بناهای عظیم که تو قربانیش شدی و من قربانیش و از ترس ان قدرتهای وحشتناک ، من اکنون …برادر! آمده ام کنار یک خانه گلی ، متروک ، خاموش ، یاران ان پیام آور از پیرامون این خانه کنار رفته اند و تنهاست ، همسرش تن به مرگ داده است و خودش در نخلستان های بنی نجار ، همه رنجها و درد های من و تو را با خدایش می گرید ؛ من سرم را به کنار در این خانه متروک گذاشتم و از ترس ان معبدهای وحشتناک و از ترس ان قصرها و از ترس ان گنجینه ها که همه با خون و رنج ما فراهم شده در این هزاران سال به این خانه پناه آوردم ، این است برادر … او و همه کسانی که به او وفادار مانده اند، از تبار و نژاد ما رنج ها دیده ها بودند … همه آنها … او برای اولین بار زیبایی سخن را نه برای توجیه محرومیت ما و توجیه برخورداری قدرتها بلکه زیبایی سخنش را که قهرمان سخن وریست برای نجات ما و آکاهی ما استخدام کرد او بهتر از دموستن سخن می گوید اما نه برای احقاق حقش ، او بهتر از بوسه ی خطیب سخن می گوید اما نه در دربار لویی ، بلکه بر سر قدرت ها و بلکه پیشاپیش ستم دیدگان ؛ شمشیرش را نه برای دفاع از خود یا خانواده خود یا نژاد خود یا ملت خود و نه برای دفاع از قدرتها بزرگ بلکه بهتر از اسپارتاکوس و صمیمیتر از او برای نجات ما در همه صحنه ها به چرخ آورده است ؛ او بهتر از سقراط می اندیشد اما نه اندیشه ای برای اثبات فضایل اخلاقی و اشرافیت که بردگان از آن محرومند بلکه برای اثبات ارزش های انسانی که در ما بیشتر است ، زیرا او وارث قارون ها و فرعون ها نیست و وارث معبدان نیست او خود نه محراب دارد و نه مسجد ، او خود قربانی محراب است ؛ او با خدا سخن می گوید ، او مظهر عدالت است ، او مظهر تفکر است ، اما نه در گوشه ی کتابخانه ها و مدرسه ها و آکادمی ها و نه در سلسله علما تر تمیز روی طاقچه نشسته ! که از درد و رنج و گرسنگی مردم خبر ندارد از پس غرق در تفکرات عمیقه … نه برادر ! ، او همان طور که در عمق آسمان ها پرواز می کند در همان حال ناله ی کودک یتیمی تمام اندامش را مشتعل کرد و او در همان حاله محراب عبادت ، رنج تنش را فراموش می کند و نیش خنجر را در همان حال … ! . فریاد می زنه به خاطره ظلمی که بر یک زن یهودی شده است ، فریاد می زند که اگر کسی از این ننگ بمیرد قابل سرزنش نیست ، او برادر ، مرد شعر است و مرد زیبایی سخن اما نه چون شاهنامه که در تمام شست هزار بیت آن تنها یک بار از نژاد ما (بردگان) سخن گفت و از یکی از برادران ما ، « کاوه » این آهنگری که معلوم بود از تبار ماست ، اما این آهنگر با اینکه آزادی و انقلاب و نجات مردم و ملت را تعهد کرد اما تا آمد بیرون … درون شاهنامه ترغیب می کنند که این تنها قهرمان از تبار ما که پا به شاهنامه گذاشته است ؛ چه شد؟ کجا رفت؟ ناگهان میبینم گم شد ، چرا که درخشش نژاد و تبار «فریدون» پیش آمد ؛ این است که چند خط بیشتر از او در تمام شاهنامه نیامد .
اکنون نیز برادر در عصری و وضعی و جامعه ای زندگی می کنم که باز به او محتاج هستم و همه هم نژادان و هم طبقه های من نیز به او احتیاج دارند ؛ او بر خلاف پیامبران دیگر ، بر خلاف نخبه ها و ادیشمندان دیگر و برخلاف حکیمان دیگر که .
اگر نابغه هستند ، مرد کار نیستند .
و اگر مرد کار هستند ، مرد اندیشه و فهم نیستند
و اگر هر دو هستند ، مرد شمشیر و جهاد نیستند
و اگر هر سه هستند ، مرد پارسایی و پاکدامنی نیستند
و اگر هر چهار هستند ، مرد عشق و احساس و لطافت روح نیستند .
و اگر همه این ها هستند ، خدا را نمی شناسند و خود را در ایمان گم نمی کنند ، خودشان هستند او بر خلاف همه اینها مردیست در همه ابعاد انسانی ، مردیست که در همه خدایان و رب نوع های قدرت ،اندیشه ، کار ، برادر کار …
کار برادر … او همچون یگ کاگر همچون من و تو کار می کند با پنجه هایش که سطر های عظیم خدایی را رویه کاغذ مینوسید با همان دست ها و پنجه ها ، پنجه در خاک فرو می کند و چاه می کند ، غنات کنده … و آب در شوره زار برآورده … درست یک کارگر اما نه در خدمت این و آن و نه در خدمت خودش … در داخل غنات ناگهان فریاد میزند و میگه منو بکشید بالا !! و وقتی که او را بالا میکشند سر و رویش پر از گل می باشد و آب در حال شترک زدنه ، در آن بیابان سوزان پیرامون مدینه نهر جاری میشه و بنی هاشم خوشحال میشند ، بلافاصه در همان حال که هنوز نفس نگردانده میکوید : زنده باد بر وارثان من که یک قطره از این آب نصیب ندارند . و اکنون ما نیزمندیم به یک پیشوا ، برای اینکه از همه تمدن ها و مذهب ها و فرهنگ ها یا انسان ها یک حیوان اقتصادی ساخته اند یا یک حیوان نیایش گر درون گراء فردی در دخمه های عبادت و روحانیت ؛ یا مرده اندیشه و تفکر عقلی ساخته اند ، بی احساس ، بی دم ، بی عمق ، بی عشق و یا مرده احساس و الهام ساخته اند ، بی عقل ، بی تفکر ر، بی منطق ، بی علم … .
و او مرد همه این ابعاد بود . .
رب نوعه زحمت کشیدن و کار و کارگری ، رب نوع سخن گفتن ، رب نوع جهاد کردن ، رب نوع اخلاص ورزیدن ،
رب نوع وفادار ماندن ، رب نوع رنج ، رب نوع سکوت ، رب نوع فریاد ، رب نوع عدالت … .
و اکنون برادر من در جامعه ای هستم که در برابر من
دشمن است ، در یک نظام نیرومند در بیش از نیمی از جهان و به عبارتی بر همه جهان حکومت می کند ! و نسل مرا برای بردگی تازه از درون می سازد ، ما اکنون بظاهر برای کسی بیگاری و بردگی نمی کنیم ، آزاد شده ایم ، بردگی برافتاده است ، اما برادر از سرنوشت تو بردگی بدتری را محکوم شده ایم ، اندیشه ما را برده کرده اند ، دل ما را برده کرده اند ، اراده ما را تسلیم کرده اند و ما را به یک عبودیت آزاد گونه پرورده اند و راه ساخته شدن ما مجدد فقط و فقط با قدرت علم ، جامعه شناسی ، فرهنگ ، هنر ، آزادی های جنسی ، آزادی مصرف و عشق برخورداری ممکن خواهد بود ؛ از دورن ما و از دل ما ، ایمان به یک هدف ، مسئولیت انسانی و اعتقاد به مکتب او از بین برده اند و اکنون ما در برادر این نظام های حاکم بر جهان ، کوزه های خالی زیبایی هستیم که هر چه آن ها میسازند ، می بلئیم و ما اکنون به نام فرقه ، به نام خون ، خاک و به نام خود او و مخالف او ، قطعه قطعه می شویم تا هر قطعه ای لقمه ای ، راحت الحلقوم در دهان آن ها باشیم ؛ تفرقه ، پیروان او را ، برادر ! و پیروان آن مکتب را برادر به جان هم انداختند ، این دشمن اوست ، چرا در چنین سرنوشتی که در جهان و بر ما حکومت می کند با او دشمنی می کنه ، به خاطر این که او با دست بسته نماز میخواند ، او با این دشمنی میکنه به خاطره این که این با دست باز نماز میخوانه ، این دشمن او چون او مهر نداره و بر فقر سجده می کنه ، او دشمن کینه توزی که این نو برداشته ؛ جنگ ها را و خصومت ها را و جبهه ها را تا این اندازه تنگ کرده اند و روشن فکران ما را به کلی به سرزمین دیگری رانده اند و چوپانانش خودشان ؛ … اختلاف … .
اما در پیرایه های بسیار زیبایی که بر خلاف تو تو اربابت را به سادگی می شناختی! و شلاقی را که میخوردی دردش را به سادگی احساس می کردی! و می دانستی که برده ای! و چرا برده ای! و کی برده شدی! و چه کسانی تو را برده کرده اند ، ما اکنون سرنوشت تو را داریم اما بی آنکه بدانیم چه کسی ما را برده این قرن کشانده است و از کجا غارت میشویم و چگونه به تسلیم و انحراف اندیشه و چگونه به عبودیت های زمینی دچار شده ایم و اکنون نیز ما را همچون
چهار پایان ، نه تنها به بردگی می کشند بلکه به بهره کشی گرفته اند ، بیش از عصر تو و بیش از نسل تو برادر ما بهره می دهیم ، همه این نظام ها و قدرت ها و این ماشین ها و سرمایه ها و این کاخ های بزرگ جهان را ما با پوست و رنج و پریشانی و محرومیت خود به چرخ انداخته ایم و فقط به اندازه ای میدهند که تا فردا باز به کار آییم ، عدالت برادر بیش از عصر تو محروم است و ظلم و تبعیذ طبقاتی و ستم بیش از عصز توست با چهره تازه و پیرایه های تازه تر و برادر
«علی» تمام عمرش را بر رویه این سه کلمه گذاشت ، مظهر بیست و سه سال ، تلاش و جهاد برای ایجاد یک ایمان ، در درون وحشی های متفرق ، بیست و پنج سال سکوت و تحمل برای حفظ وحدت مردم مسلمان در برابر امپراطوری های روم و در برابر استعمار ایران و همچنین پنج سال کوشش و رنج برای استقرار عدالت و برای اینکه همه کینه های ما را با شمشیر خودش بیرون بکشد و ما را آزاد کند ، نتوانست … ، اما توانست مذهبی را و پیشوایی و سیادتی را برای همیشه ، برای من و ما! برادر! اعلام کند ، مذهب عدل و مذهب رهبری خلق و قانون… . .

و علی سه شعار گذاشت ، سه شعاری که همه هستی خودش و خاندانش قربانی این سه شعار شدند : « مکتب » ، «وحدت»و «عدالت» . و سلام

۲۳ دیدگاه

 1. david گفت:

  درود
  آقا انی متن بسیار تاثیر گزاری بود
  همچنین به خاطر کمک برای رفع مشکلات عظیم یاهومسنجرم ازت تشکر می کنم

 2. david گفت:

  درود
  آقا انی متن بسیار تاثیر گزاری بود
  همچنین به خاطر کمک برای رفع مشکلات عظیم یاهومسنجرم ازت تشکر می کنم

 3. david گفت:

  درود
  آقا انی متن بسیار تاثیر گزاری بود
  همچنین به خاطر کمک برای رفع مشکلات عظیم یاهومسنجرم ازت تشکر می کنم

 4. Eni kazemi گفت:

  دلم برای دکتر تنگ است..
  http://Shariati.Nimeharf.com
  اینجا ۸ مطلب به مناسبت دکتر گذاشتم.

 5. Eni kazemi گفت:

  دلم برای دکتر تنگ است..
  http://Shariati.Nimeharf.com
  اینجا ۸ مطلب به مناسبت دکتر گذاشتم.

 6. Eni kazemi گفت:

  دلم برای دکتر تنگ است..
  http://Shariati.Nimeharf.com
  اینجا ۸ مطلب به مناسبت دکتر گذاشتم.

 7. الهه گفت:

  اکنون که آزادی را در اسارت و خفقان سرکوب کرده اند و شعور مان را با منش ناهنجارشان به توهین و تحقیر گرفته اند
  به نام معلم آزادی و به یاد سالروز مرگش
  «برادر چراغ ها را باید روشن کرد
  من از تو برای طلوع بی تاب ترم
  بگذار این مذهب جادو در روشنی بمیرد
  تا مذهب وحی را ببینیم
  چهره ی علی در روشنایی زیبا و خدایی است
  به تو ومن بی مذهب و مذهبی هر دو علی را در تاریکی نشان داده اند.»

 8. الهه گفت:

  اکنون که آزادی را در اسارت و خفقان سرکوب کرده اند و شعور مان را با منش ناهنجارشان به توهین و تحقیر گرفته اند
  به نام معلم آزادی و به یاد سالروز مرگش
  «برادر چراغ ها را باید روشن کرد
  من از تو برای طلوع بی تاب ترم
  بگذار این مذهب جادو در روشنی بمیرد
  تا مذهب وحی را ببینیم
  چهره ی علی در روشنایی زیبا و خدایی است
  به تو ومن بی مذهب و مذهبی هر دو علی را در تاریکی نشان داده اند.»

 9. الهه گفت:

  اکنون که آزادی را در اسارت و خفقان سرکوب کرده اند و شعور مان را با منش ناهنجارشان به توهین و تحقیر گرفته اند
  به نام معلم آزادی و به یاد سالروز مرگش
  «برادر چراغ ها را باید روشن کرد
  من از تو برای طلوع بی تاب ترم
  بگذار این مذهب جادو در روشنی بمیرد
  تا مذهب وحی را ببینیم
  چهره ی علی در روشنایی زیبا و خدایی است
  به تو ومن بی مذهب و مذهبی هر دو علی را در تاریکی نشان داده اند.»

 10. شهروز اقبال زاده گفت:

  اکنون نیز ما را همچون چهار پایان ، نه تنها به بردگی می کشند بلکه به بهره کشی گرفته اند ، بیش از عصر تو و بیش از نسل تو برادر ما بهره می دهیم

  همه متن چیزی جز واقعیت نیست

 11. شهروز اقبال زاده گفت:

  اکنون نیز ما را همچون چهار پایان ، نه تنها به بردگی می کشند بلکه به بهره کشی گرفته اند ، بیش از عصر تو و بیش از نسل تو برادر ما بهره می دهیم

  همه متن چیزی جز واقعیت نیست

 12. شهروز اقبال زاده گفت:

  اکنون نیز ما را همچون چهار پایان ، نه تنها به بردگی می کشند بلکه به بهره کشی گرفته اند ، بیش از عصر تو و بیش از نسل تو برادر ما بهره می دهیم

  همه متن چیزی جز واقعیت نیست

 13. امین گفت:

  سلام من این مطلب رو قبلا از روی کتاب کویر خونده بودم من یکی که همیشه از افکار و اندیشه هاب دکتر شریعتی لذت میبرم. سپاس از شما عالی بود

 14. امین گفت:

  سلام من این مطلب رو قبلا از روی کتاب کویر خونده بودم من یکی که همیشه از افکار و اندیشه هاب دکتر شریعتی لذت میبرم. سپاس از شما عالی بود

 15. امین گفت:

  سلام من این مطلب رو قبلا از روی کتاب کویر خونده بودم من یکی که همیشه از افکار و اندیشه هاب دکتر شریعتی لذت میبرم. سپاس از شما عالی بود

 16. سلام
  هنوز نخوندم مطلبت رو.بعد از دی سی شدن میخونم

 17. سلام
  هنوز نخوندم مطلبت رو.بعد از دی سی شدن میخونم

 18. سلام
  هنوز نخوندم مطلبت رو.بعد از دی سی شدن میخونم

 19. شاهپرک گفت:

  چرا تمام متنو نگذاشتی؟ چرا سانسورش کردی؟
  هر جا یی که به نفعت بودو نوشتی؟
  حتما موسوی خاتمی از نسل کاوه هستن نه؟
  هاشمی چطور؟برادر اوباما هم هست دیگه
  دروغگو هااااااااااااااااااااا
  لیبرالسیم مرددددددد

 20. شاهپرک گفت:

  چرا تمام متنو نگذاشتی؟ چرا سانسورش کردی؟
  هر جا یی که به نفعت بودو نوشتی؟
  حتما موسوی خاتمی از نسل کاوه هستن نه؟
  هاشمی چطور؟برادر اوباما هم هست دیگه
  دروغگو هااااااااااااااااااااا
  لیبرالسیم مرددددددد

 21. شاهپرک گفت:

  چرا تمام متنو نگذاشتی؟ چرا سانسورش کردی؟
  هر جا یی که به نفعت بودو نوشتی؟
  حتما موسوی خاتمی از نسل کاوه هستن نه؟
  هاشمی چطور؟برادر اوباما هم هست دیگه
  دروغگو هااااااااااااااااااااا
  لیبرالسیم مرددددددد

 22. مینو”ی عزیز.
  چنان که گفتی البته نیست. این متن برای انتخابات نبود، هر چند سیاسی نمود
  تمامی متن را نگذاشتم در عوض لینک به منبع کامل نوشته داده ام، این متن را در همگی وبلاگ های خود قرار داده ام به صورت های گوناگون و البته واضح.
  نفع من ؟ بیایید فرضی کنیم، به شما کتابی می دهند و می گویند یک فصل را که دوست داری بخوان ؟ کدام را می خوانید؟ آن قسمتی که بر علیه شما، یا بر خلاف احساس شما، یا آن قسمتی که دوست دارید را می خوانید؟ و بعد می نویسید؟
  جواب بسیار مشخص، حال من نیز چنین.

 23. علیرضا گفت:

  بابا ماهیت این شخص برای همه معلوم شده .
  جناب انی از وزارت اطلاعات میباشد

اندیشه خود را به یادگار بگذارید

- لطفاً به صورت فارسی بنویسید
- برای تماس با مدیریت به "صفحه تماس" بروید
- برای طرح مباحثی که با نوشتار بالا مرتبط نیستند لطفاً به "انجمن گفتگو" رفته و بگو مگو کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلمات کلیدی : " " + "" + "" + "" + ""