عکسی که هیچگاه از خاطر انسانیت محو نخواهد شد

اِنی باز هم غمگین است. عکسی که هیچگاه از خاطر انسانیت و انسان محو نخواهد شد. سال، سال نود و چهار (1994)است، یک کودک سودانی در حال جان دادن بر اثر گرسنگی است و لاشخوری که در آن پشت ، در انتظار مرگ یک کودک بسر می برد. تصویر غم انگیز بالا، قبلا به عنوان… ادامه خواندن عکسی که هیچگاه از خاطر انسانیت محو نخواهد شد