کودکانِ جنگ

` تصویر بالا ،عکس کودک خردسالی ست که در جنگ های داخلی سومالی به شدت صدمه دیده است. در آن جنگ ها حدود یک میلیون نفر با کتک و چاقو و تبر کشته شدند. به همه ی راهبه ها تجاوز شد . پدرهای مقدس کشته شدند . مادرها پاشیده شدند . کودکان سر بریده شدند.… ادامه خواندن کودکانِ جنگ