آیا جنایت نکرده ایم ؟ (سومالی..)

لطفاً از هر جا که این مطلب را می خوانید اِقدام به اشتراک آن کنید. نه آیا او هم دلی دارد ؟ نه آیا او هم شوقی دارد ؟ نه آیا او هم اِحساسی دارد؟ اِنی باز هم غمگین است.. اِنی باز هم آزرده و شرمـ‎ـسار اَست، تا می آیم ناله کنم می گویند چرا… ادامه خواندن آیا جنایت نکرده ایم ؟ (سومالی..)

نسل کشی ارامنه – جنایتی که نشاید

مشاهده و خواندن این نگاره برای افراد زیر هیجده سال (-18) همچنین دوستانی که از دیدن تصاویر هولناک دچار تنشج یا به هم ریختگی روحی می شوند مجاز نیست. چه کسی این سر ها را بریده است ؟ اِنی باز هم غمگین است … پیشتر در مورد قتل عام های بزرگِ برخی از نژادهای «همیشه… ادامه خواندن نسل کشی ارامنه – جنایتی که نشاید