“قسم به خدای کعبه که رستگار شدم”

“ « قسم به خدای کعبه که رستگار شدم» “ زیباترین سخنی که شنیده ام ، زیباترین عکس العملی که شنیده ام ، برترین حرکت مسیح گونه ، خدا گونه … بی شک مقام علی از بالاترین مقام های بشری است. هیچ کس او نیست ، اما او خود همه است . . . .… ادامه خواندن “قسم به خدای کعبه که رستگار شدم”