‫داستان یک عشق معصوم

(پیشنهاد میدم حتما بخوانید) ‫آن روز برای دیدن یک دوست به آن منطقه تهران رفته بودم؛ محلهای اعیان نشین که حتی با نگاه کردن به در و دیوار و آسفلات کف خیابان و درختهای پیادهرو و آب زللا داخل جویهایش نیز به راحتی میشد تشخیص داد که ساکنین این محله جزو «از ما بهتران» هستند!… ادامه خواندن ‫داستان یک عشق معصوم