‫داستان یک عشق معصوم

(پیشنهاد میدم حتما بخوانید) ‫آن روز براي ديدن يك دوست به آن منطقه تهران رفته بودم؛ محلهاي اعيان نشين كه حتي با نگاه كردن به در و ديوار و آسفلات كف خيابان و درختهاي پيادهرو و آب زللا داخل جويهايش نيز به راحتي ميشد تشخيص داد كه ساكنين اين محله جزو «از ما بهتران» هستند!… ادامه خواندن ‫داستان یک عشق معصوم