گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!
20th می، 2009

اِمروز دوستم دیانا بهم گفت: برایم فارسی بنویس تا با گوگل ترجمه کنم! از این به بعد هر قدر که پیام فارسی بفرستی می توانم ترجمه کنم ! بله، خبر […]

گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!