تو در اول آفرینش، نادان بودی و بعد دانایت کردند
23rd جولای، 2015

آنچه خواهید خواند ترجمه ذوقی از نامه ۳۱ نهج البلاغه به دستِ فاطمه شهیدی، نویسنده مجله پرسمان در نسخه های شماره ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ می […]

تو در اول آفرینش، نادان بودی و بعد دانایت کردند