من و شیطان
16th ژوئن، 2010

این متن با بی پروایی نوشته شده است و بسی مایه حیرت و تاثر است . *** اکنون به درستی می دانم او بسیار زیرک بود، زیرکتر از فرزین ! […]

من و شیطان
عکسِ خیره ( عکس از مهدی)
25th فوریه، 2009

شاید یکی از عکس هایی که خیلی دوستش دارم و مهدی برادرم،  از من و فاروک انداخت این باشه : من خوب بودم . فاروک طبیعی بود . مهدی هم […]

عکسِ خیره ( عکس از مهدی)