نسل کشی ارامنه – جنایتی که نشاید

مشاهده و خواندن این نگاره برای افراد زیر هیجده سال (-18) همچنین دوستانی که از دیدن تصاویر هولناک دچار تنشج یا به هم ریختگی روحی می شوند مجاز نیست. چه کسی این سر ها را بریده است ؟ اِنی باز هم غمگین است … پیشتر در مورد قتل عام های بزرگِ برخی از نژادهای «همیشه… ادامه خواندن نسل کشی ارامنه – جنایتی که نشاید