تو در اول آفرینش، نادان بودی و بعد دانایت کردند

آنچه خواهید خواند ترجمه ذوقی از نامه 31 نهج البلاغه به دستِ فاطمه شهیدی، نویسنده مجله پرسمان در نسخه های شماره 62، 63، 64، 65، 66، 67 و 68 می باشد. این نامه خطاب به امام حسن، بعد از بازگشت از جنگ صفین نوشته شده است.   این، سفارش‌های پدری است که می‌رود؛ پدری که… ادامه خواندن تو در اول آفرینش، نادان بودی و بعد دانایت کردند