عادل فردوسی پور و برنامه نود
22nd ژانویه، 2009

عادل فردوسی پور به اتهام بیان آشکار حقیقت، انتقاد درست، محبوبیت در میان مردم و نمایش ضعف مسؤولان ورزش کشور و فدراسیون فوتبال تحت فشار قرار گرفته است .حکومت هر […]

عادل فردوسی پور و برنامه نود