در خلوت زرتشت
2nd آگوست، 2009

ای مزدا تو را با اندیشه خود درک کرده ام که تویی سر آغاز که تویی پدر مَنِش که تویی آفریننده راستی که تویی سرور نیکی های  این جهان ! […]

در خلوت زرتشت