فقر و آزادی
16th ژوئن، 2010

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
در خلوت زرتشت
2nd آگوست، 2009

ای مزدا تو را با اندیشه خود درک کرده ام که تویی سر آغاز که تویی پدر مَنِش که تویی آفریننده راستی که تویی سرور نیکی های  این جهان ! […]

در خلوت زرتشت
چگونه توانست انسان ها را زیر پاهایش له کند ؟
1st ژانویه، 1970

.

چگونه توانست انسان ها را زیر پاهایش له کند ؟