من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم
11th اکتبر، 2008

من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم همچو منصور خریدار سردار شدم غم […]

من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم