حکیم عمر خیام نیشاوری

یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که مارا چه رسید ؟ از خاک در آمدیم بر خاک شدیم خیام كاش لايق آن بودم ، كه در وصف حضرت خيام چيزي بگويم ، يا بنويسم . ولي آنان كه به درستي شخصيت اين اديب برجسته… ادامه خواندن حکیم عمر خیام نیشاوری