خواهر مقدس
24th می، 2009

“… و دوباره به تو نگاه کردم! پس دیدم که پشت خزانه های تو قلبی است که در تنهایی خود می جنبد و جنبیدن تشنه ای در قفسی که از […]

خواهر مقدس
جواب خواهر مقدس
10th آگوست، 2008

یا پروردگار ابوجهل ها ای خواهر مقدس ، از اشتیاق سخن می گویی ، می دانم که بی عشق نوشتن ، حرف زدن سخت است اما حرفم چیزه دیگر بود […]

جواب خواهر مقدس
چنین گفت خواهر مقدس به من :
9th آگوست، 2008

به نام او و به یاد او جواب مطلب : و تو ای خواهر مقدس… در ابتدا پوزش میخواهم که در متنی نظر میدهم که متعلق به فرمانده ی حلقه […]

چنین گفت خواهر مقدس به من :
و تو ای خواهر مقدس
2nd آگوست، 2008

و تو ای خواهر مقدس بدان که انسان دو جنس دارد ، مذکر و مونث… و من هر دو را خواهر و برادر می دانم و تو ای خواهر مقدس […]

و تو ای خواهر مقدس