” من یه حیوانم “

مردم…ای مردم چرا نمی دانید ؟ مردم کجایید ؟ بیایید … بیایید کجاست که می روید ؟ راه یکیست…راه یکیست … تو میدونی خشم یعنی چی ؟ می گوید : نه من فقط یک بار تجربه کردم، به طور واقعی، یک نفر حرفهای بی رحمانه بهم زد ، فقط یه بار فهمیدم … بلای بدی… ادامه خواندن ” من یه حیوانم “