کودکانِ جنگ
15th ژوئن، 2010

` تصویر بالا ،عکس کودک خردسالی ست که در جنگ های داخلی سومالی به شدت صدمه دیده است. در آن جنگ ها حدود یک میلیون نفر با کتک و چاقو […]

کودکانِ جنگ