گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!

اِمروز دوستم دیانا بهم گفت: برایم فارسی بنویس تا با گوگل ترجمه کنم! از این به بعد هر قدر که پیام فارسی بفرستی می توانم ترجمه کنم ! بله، خبر فوق العاده ای یه چیزی که مدت ها منتظرش بودیم. بالاخره گوگل اعلام کرد سرویس مترجم اون هم اکنون قادر به ترجمه متون فارسی به… ادامه خواندن گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!