شب و آسمان کویر
۲۴ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

شبِ کویر، این موجودِ زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آن چه می شناسند شب دیگری است؛ شبی است که از بامداد آغاز می شود. شب کویر به […]

شب و آسمان کویر
کویر !
۲۶ام آبان، ۱۳۸۷

کویر ! نه واسطه ای ! نه آشنایی ! نه خدایانی ! نه پایانی ! نه آغازی ! نه گرمی ! نه دینی ! نه مذهبی ! نه لانه ای […]

کویر !
کویر
۲۵ام مرداد، ۱۳۸۷

  بگذار بروم اگر نروم  گریه خواهم کرد ___________________________________ کویر جایی برای مدفون شدن ، در جایی که نمی شود دید ، نمی شود یافت ، نمی شود به پایان […]

کویر