چرا؟
۲۵ام فروردین، ۱۳۸۸

سلام انی می خوام اینبار از تو حرف بزنم باور کن من گیج شدم انی این عکس روی ایمیلت تویی؟ تو جوانی چرا مثل جوانا نیستی؟ تو باید خطا کنی باید معذرت […]

چرا؟