فقر و آزادی
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۹

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
پاسخ هاشمی رفسنجانی به احمدی نژاد
۱۲ام فروردین، ۱۳۸۸

.

پاسخ هاشمی رفسنجانی به احمدی نژاد