عکس هایی که هرگز پخش نخواهد شد
۸ام مرداد، ۱۳۸۹

عکس هایی که هرگز پخش نخواهد شد . دلیل اینکه چرا پخش نخواهد شد مشخص است… احساس های سنگینی با دیدنشان به دست آوردم. اولین عکس احساسی عظیم به همراه […]

عکس هایی که هرگز پخش نخواهد شد
عکس هایی برای دیدن
۱۶ام آذر، ۱۳۸۷

اندوه در زیر چشمام جمع شده، شاید بر اثر بارش باران دیگر فرسوده شده است، این گودی های چشم بیانگرند نه ؟
دکتر ها این ها رو خوب می فهمند

عکس هایی برای دیدن