وقتِ تنهایی
۲ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

از وقت های تنهایی ام چه بادبادک ها ساخته ام رها در آسمان با نخی به دست باد …

وقتِ تنهایی
چگونه توانست انسان ها را زیر پاهایش له کند ؟
۱۹ام تیر، ۱۳۹۹

.

چگونه توانست انسان ها را زیر پاهایش له کند ؟