نامه ای به خدا!
۲۳ام دی، ۱۳۸۷

خدای عزیز ! در تمام مدت تعطیلات بارون بارید، شاید پدرم دیوونه شده بود! اون یه چیزایی راجع به تو گفت که مردم نباید بگن اما به هر حال من […]

نامه ای به خدا!