از خویشتنِ خویش
۱۶ام اردیبهشت، ۱۳۹۴

در زندان عجیبی گرفتار شده ای، تو را از خویشتنت باز میدارند و زندگی ات را تغییر میدهند. اسارتت رنگ عوض کرده است، همه در زندان جدیدی گرفتار شده ایم که میله ای ندارد. […]

از خویشتنِ خویش