لحظه لحظه تا فرار از مدرسه
۳۰ام مرداد، ۱۳۸۸

  لحظه لحظه تا فرار از مدرسه عنوان مطلب را از کتاب “فرار از مدرسه” اثر “عبدالحسین زرین کوب” که درباره شرح حال “امام محمد غزالی” است گرفته ام. *** […]

لحظه لحظه تا فرار از مدرسه
لحظه های بی احساسی
۱۳ام آبان، ۱۳۸۷

عجب حال بدی دارم امروز ! باز بی احساس شدم و در حال گذراندن لحظات تلخ هستم. دوباره از همه گریخته ام . ساعت ۱۶:۳۰ را نشان می دهد . […]

لحظه های بی احساسی