فقر و آزادی
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۹

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
سال ۸۸ اصلاح الگوی مصرف
۳ام فروردین، ۱۳۸۸

پول برق : ۳٫۰۰۰ تومان پول آب : ۱٫۶۰۰ تومان پول گاز : ۱٫۷۰۰ تومان رهبر معظم سخنان بزرگی به لب می آرود.. پس از سال ها تاسف، رهبر کبیر […]

سال ۸۸ اصلاح الگوی مصرف