فقر و آزادی
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۹

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!
۳۰ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

اِمروز دوستم دیانا بهم گفت: برایم فارسی بنویس تا با گوگل ترجمه کنم! از این به بعد هر قدر که پیام فارسی بفرستی می توانم ترجمه کنم ! بله، خبر […]

گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!