نسل کشی ارامنه – جنایتی که نشاید
۱۴ام فروردین، ۱۳۹۰

مشاهده و خواندن این نگاره برای افراد زیر هیجده سال (-۱۸) همچنین دوستانی که از دیدن تصاویر هولناک دچار تنشج یا به هم ریختگی روحی می شوند مجاز نیست. چه […]

نسل کشی ارامنه – جنایتی که نشاید