از پاکی آلودگان
۲۵ام بهمن، ۱۳۹۰

اینجا یکی از روستاهای کوچک ایران است ، با آب و هوایی کوهستانی. مردم هنوز بوی قدیم میدهند. برف که می بارد ، هوا سرد و خشک می شود. شب ها […]

از پاکی آلودگان