تویی راز بودن به این سادگی
۱۶ام اسفند، ۱۳۸۷

تو تعبیر رویای نادیده ای تو نوری که برسایه تابیده ای تو یک آسمان بخشش بی طلب تو بر خاک تردید باریده ای تو یک خانه در کوچه زندگی تو […]

تویی راز بودن به این سادگی
به همین سادگی!
۱۴ام اسفند، ۱۳۸۷

به همین سادگی که امیر رفت بالا به همون سادگی هم مرتضی رفت بالا ………..   می دونم هنوز خواب هستم ؛ کسی نمی خواد بیدارم کنه، احساس می کنم […]

به همین سادگی!