عکس هایی برای دیدن
۱۶ام آذر، ۱۳۸۷

اندوه در زیر چشمام جمع شده، شاید بر اثر بارش باران دیگر فرسوده شده است، این گودی های چشم بیانگرند نه ؟
دکتر ها این ها رو خوب می فهمند

عکس هایی برای دیدن