باز هم محمد ! باز هم ترس و دلهره
۲۳ام فروردین، ۱۳۸۸

باز هم محمد ! باز هم ترس و دلهره ی اینکه کجایم ؟ چه می کنم ؟ کیستم … محمد محمد محمد روح مقدس . روح خدایی و یک جسم […]

باز هم محمد ! باز هم ترس و دلهره