خویشاوندان دفن شده ام
۱۴ام خرداد، ۱۳۸۹

تنها در حال قدم زدن هستم. گرد و خاک شلوارم را کمی کثیف کرده است هر چند برایم اهمیتی ندارد . در این تنهایی با خود می گویم چه کنم؟ […]

خویشاوندان دفن شده ام