” من یه حیوانم “
18th سپتامبر، 2007

مردم…ای مردم چرا نمی دانید ؟ مردم کجایید ؟ بیایید … بیایید کجاست که می روید ؟ راه یکیست…راه یکیست … تو میدونی خشم یعنی چی ؟ می گوید : […]

” من یه حیوانم “