فقر و آزادی
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۹

دل خوش بودم. به اطراف که نگاه می کردم، ماشین می دیدم، دوچرخه می دیدم، حتی فرغون می دیدم. من هم آرزو می کردم یک فرغون داشته باشم تا سوارش […]

فقر و آزادی
پاسخ هاشمی رفسنجانی به احمدی نژاد
۱۲ام فروردین، ۱۳۸۸

.

پاسخ هاشمی رفسنجانی به احمدی نژاد
جواب خواهر مقدس
۲۰ام مرداد، ۱۳۸۷

یا پروردگار ابوجهل ها ای خواهر مقدس ، از اشتیاق سخن می گویی ، می دانم که بی عشق نوشتن ، حرف زدن سخت است اما حرفم چیزه دیگر بود […]

جواب خواهر مقدس