آیا جنایت نکرده ایم ؟ (سومالی..)
۲۴ام مرداد، ۱۳۹۰

لطفاً از هر جا که این مطلب را می خوانید اِقدام به اشتراک آن کنید. نه آیا او هم دلی دارد ؟ نه آیا او هم شوقی دارد ؟ نه […]

آیا جنایت نکرده ایم ؟ (سومالی..)
نسل کشی ارامنه – جنایتی که نشاید
۱۴ام فروردین، ۱۳۹۰

مشاهده و خواندن این نگاره برای افراد زیر هیجده سال (-۱۸) همچنین دوستانی که از دیدن تصاویر هولناک دچار تنشج یا به هم ریختگی روحی می شوند مجاز نیست. چه […]

نسل کشی ارامنه – جنایتی که نشاید