چه قدر تلخ
۱۱ام بهمن، ۱۳۸۸

یادم است با پری دریایی، سر قبر عمویم، کنار قبر داماد بودیم . خون دماغ های پی در پی او که حاصل بیماریش بد ، سخت آزارش میداد ! کنار […]

چه قدر تلخ
چگونه توانست انسان ها را زیر پاهایش له کند ؟
۲۲ام آذر، ۱۳۹۸

.

چگونه توانست انسان ها را زیر پاهایش له کند ؟