گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!
۳۰ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

——————————————————————- روی لینک زیر کلیک کنید تا به مترجم گوگل برسید Translate Google English to Persian to English http://translate.google.com/?sl=en&tl=fa اِمروز دوستم دیانا بهم گفت: برایم فارسی بنویس تا با گوگل […]

گوگل : از هر زبانی به فارسی ترجمه کنید!