من و تو یکی بودیم اما…!
۱ام آبان، ۱۳۸۷

  ” من “ و ” تو “ ” یکی ” بودیم اما با رفتنت و مردنت همه چیز تمام شد. یکی بودیم با تو با من تنها مانده ام […]

من و تو یکی بودیم اما…!